Середа, 3 Квітня, 2024
Велта - впевненість у Вашому майбутньому!
ДодомуНовиниПриватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ” повідомляє про скликання позачергових загальних зборів...

Приватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ” повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Інформаційно-видавнича група “Телеграфъ”
(ЄДРПОУ 31607693)
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 3 жовтня 2016р. о 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання члена наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами наглядової ради.
3. Внесення змін до статуту товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрати головуючим Винника В.В., секретарем Сімоненка А.О., лічильну комісію у складі 1 особи – Могилевського О.М.
2. Припинити повноваження члена наглядової ради Коваля С.О., обрати членом наглядової ради Сімоненка А.О., затвердити умови безоплатного договору з членами наглядової ради, уповноважити Винника В.В. на підписання договорів з
членами наглядової ради.
3. З метою приведення статуту товариства у відповідності до чинного законодавства, внести зміни до статуту шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Винника В.В. на підписання статуту.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проводитись 3 жовтня 2016р. з 11-30 до 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.09.2016р.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: у робочі дні, робочий час за адресою м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Голови правління В.В. Винник. Телефон для довідок: (044) 536-96-01.

в.о. Голови правління В.В. Винник

МАТЕРІАЛИ У ТЕМУ

ПОПУЛЯРНЕ